Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2015

SursumCorda
Zawsze się bałam. Bałam się być zbyt brzydka i bałam się być zbyt piękna. Bałam się za bardzo zbliżyć do drugiego człowieka i równie mocno obawiałam się odrzucenia. Bałam się drwin. Bałam się oskarżeń, że się mylę, i równie mocno obawiałam się uznania mnie za arogancką, kiedy miałam rację. Takie życie bardzo wyczerpuje. W końcu brakuje już sił, wszystkie źródła są puste i człowiek chce tylko wydobyć się ze swojego życia. Zmienić. Stać się kimś innym.
— Majgull Axelsson – Ta, którą nigdy nie byłam
Reposted frombezsenna bezsenna viasyrenka27 syrenka27

April 12 2015

SursumCorda
Jutro się urodziłem,
Dzisiaj żyję, 
Wczoraj mnie zabiło.
— Parviz Owsia
Reposted bykanadeprzedmaranczowydyziakWpiwnicyUdziadka

March 22 2015

SursumCorda
Ale zawahałem się, a zawsze, kiedy się zawahasz, zrobisz coś odwrotnego niż to, czego naprawdę chcesz.
— Rodrigo Muñoz Avia "O psychiatrach, psychologach i innych psycholach"
SursumCorda
- Zawsze jesteś taka złośliwa ?
- Teraz jestem miła.
— miłość i inne używki.
SursumCorda
Nieudolnie wciąż próbuję wszystkich uszczęśliwiać. A sama w nocy umieram z żalu.
— 3:02
SursumCorda
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— T. Różewicz

March 14 2015

SursumCorda
Puść się tego, czego tak kurczowo trzymasz się myślami. Po prostu puść.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viamojito mojito
SursumCorda
1619 fc9d 500
Reposted fromimaginacyjna imaginacyjna viamojito mojito

March 08 2015

SursumCorda
Polak Polakowi nawet klęski zazdrości....
— "Bogowie"
Reposted bysyrenka27 syrenka27

February 21 2015

SursumCorda
Ptak z cierniem w piersi wypełnia nieznane prawo (...). w chwili gdy cierń wchodzi w jego ciało , nie pojmuje jeszcze, że to śmierć. Śpiewa i śpiewa aż zabraknie mu tchu. Lecz my, gdy wbijamy ciernie w nasze piersi, jesteśmy świadomi, a mimo wszystko robimy to. Mimo wszystko...
— Colleen McCullough "Ptaki ciernistych krzewów "
SursumCorda
Pewna legenda opowiada o ptaku, który śpiewa jedynie raz w życiu, piękniej niż jakiekolwiek stworzenie na Ziemi. Z chwilą gdy opuści rodzinne gniazdo, zaczyna szukać ciernistego drzewa i nie spocznie, dopóki go nie znajdzie.
A wtedy, wyśpiewując pośród okrutnych gałęzi, nadziewa się na najdłuższy, najostrzejszy cierń. Konając wznosi się ponad swój ból, żeby prześcignąć w radosnym trelu słowika i skowronka. Jedną, najświetniejszą pieśnią, za cenę życia. Cały świat zamiera, aby go wysłuchać, uśmiecha się nawet Bóg w Niebie. Bo to, co najlepsze, trzeba okupić ogromnym cierpieniem... Przynajmniej tak głosi legenda
— Colleen McCullough "Ptaki ciernistych krzewów "
Reposted bykmicic0419 kmicic0419

February 15 2015

SursumCorda
strasznie mnie boli ta cała dorosłość.
Reposted fromdreamerr88 dreamerr88 viafairyland fairyland

February 10 2015

SursumCorda
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.

January 18 2015

SursumCorda
Bóg nie wyprowadzał Mojżesza z pustyni przez 40 lat.
Józefa z więzienia przez 10 lat.
Abraham oczekiwał na potomstwo przez 100 lat.
Dawid uciekał 15 lat.

Być może Bóg pozostawia Cię tam, gdzie teraz jesteś z tej samej przyczyny, z jakiej pozostawiał tych mężczyzn przez tyle lat w takich sytuacjach: aby zbudować ich wiarę.
Budować wiarę w ciemnym lochu lub w dolinie, gdy dookoła panuje mrok, a wszystko wydaje się zbyt trudne lub wręcz niemożliwe do uwierzenia.
By budować swoją zależność od Niego, gdy czujesz się jałowa i pusta, aby zobaczyć, czy On jest naprawdę wszystkim, czego pragniesz i wszystkim, czego potrzebujesz.
Aby zobaczyć, czy będziesz Mu ufać i służyć, gdy czujesz się niezauważona, a On pozornie nie robi nic...
By budować zaufanie do Niego, gdy dookoła Ciebie szaleje burza, jesteś w samym środku bitwy, a przełom i zwycięstwo wydają się takie odległe.
— Anna Bachinsky

January 11 2015

SursumCorda
Tyle szans ile odwagi
SursumCorda
Mam ciężki charakter, ale serce dobre.
Reposted fromhorcrux horcrux viafeelingthemoment feelingthemoment

November 02 2014

SursumCorda
6468 688f 500

November 01 2014

SursumCorda
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viafairyland fairyland

September 28 2014

SursumCorda
Reposted fromWolffGirl WolffGirl viageralt geralt

September 26 2014

SursumCorda
Reposted fromviszys viszys viafairyland fairyland
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl